04/02/2019 - To bio or not to bio

AB participeert in ecologisch onderzoek van Hogeschool Odisee, UGent en WTCB naar de kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact.

Midden in tijden van bosbrossen en klimaatmarsen participeert AB in het TETRA-onderzoeksproject voor toepassing van bio-gebaseerde isolatiematerialen, door Odisee, UGent en WTCB ingediend bij VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse Overheid).

Gebouwen hebben een grote impact op ons milieu. In de evolutie om op energetisch vlak steeds performanter te (ver)bouwen daalt de milieu-impact van de primaire energie voor verwarmen/koelen en weegt de milieu-impact van de toegepaste materialen steeds meer door.

Een groot potentieel in de verantwoorde omgang met ons klimaat zit hem dus in de reductie van de milieu-impact van bouwmaterialen en in het bijzonder de isolatiematerialen. Daarom draagt AB graag zijn steentje bij in het onderzoek naar de toepassing van bio-gebaseerde isolatiematerialen zoals kurk, houtwol, cellulose, hennep, enz. die naast hun lagere milieu-impact, omwille van hun hernieuwbaar karakter, nog vele andere, minder gekende, eigenschappen bezitten zoals: een positieve invloed op de luchtkwaliteit door minder uitstoot van emissies (VOC’s), demping van schommelingen in temperatuur en vochtigheid, goede akoestische eigenschappen, goede brandeigenschappen, enz.

Hogeschool Odisee, UGent en WTCB willen met dit TETRA-project komaf maken met het “geitenwollensokken” imago van deze materialen, drempels wegwerken en een bredere toepassing van bio-gebaseerde isolatiematerialen mogelijk maken door onder meer te focussen op de toepassingsmogelijkheden, vragen rond een correcte uitvoering wegwerken en zo het nodige vertrouwen te geven aan de bredere bouwsector om met deze materialen aan de slag te gaan.

Als resultaat worden ontwerp-en uitvoeringsrichtlijnen opgesteld die de kennis inzake duurzaamheid, bouwfysische prestaties, vochttolerantie, brandgedrag, akoestische prestaties, milieu-impact en uitvoeringsmogelijkheden bundelt en documenteert, een afweging maakt t.o.v. meer gekende, traditionele materialen, aangevuld met verduidelijkende bouwdetails.

Spijbelen of in actie schieten? AB kiest voor het laatste!

Meer info over het TETRA-project via link: https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/tetra