05/12/2016 - Oplevering nieuwbouw voor cvo MIRAS op Kortrijk Weide

Op maandag 5 december 2016 vond de officiële oplevering door het team van AG Real Estate, het ontwerpteam, de aannemers en de vertegenwoordiging van de Inrichtende Macht plaats. CVO MIRAS nam de sleutels, vol trots, in ontvangst.

Op 9 januari 2017 verhuizen ruim 5000 cursisten en bijna 200 medewerkers uit 4 andere locaties in Kortrijk naar het nieuwe gebouw op Kortrijk Weide. Het gebouw bestaat uit 42 klaslokalen, 2 zorgklassen voor zorgopleidingen, een leskeuken waar zowel overdag als ’s avonds een gevarieerd gamma kook- en bakcursussen worden aangeboden, 3 informaticaklassen, een open leercentrum, een bewegingsruimte, cursistenruimte met cafetaria, …

De totale oppervlakte van het gebouw is 5299 m² en biedt driemaal daags onderdak aan een groep van 800 cursisten en een 60-tal medewerkers.

Meer info