Grootschalige betonstort voor Europa's grootste betonnen silo

Grootschalige betonstort voor Europa's grootste betonnen silo - Daddy Cool

Er werd maar liefst in één fase 7.200 m³ beton in de cirkelvormige funderingsplaat met een diameter van 84,4 meter gestort.

Op deze funderingsplaat zal de grootste betonnen opslagtank ter wereld gebouwd worden voor de opslag van 135.000 m³ vloeibaar butaangas.

De operatie startte vrijdagmorgen 27 april om 4 uur 's ochtends en werd op zaterdag 28 april om 16 uur afgerond.

Zesendertig arbeiders van AB stonden in voor het 'nat in nat' verwerken van beton, dat vanuit 2 betonpompen op de funderingsplaat gestuwd en getrild werd aan de hand van 3 triljukken.

Op 22 mei voorziet AB te starten met het verschuiven van de 35 meter hoge wanden. 

Dit huzarenstukje voltrekt zich over de 265 meter lange omtrek van de cirkelvormige opslagsilo en zal ongeveer 16 kalenderdagen in beslag nemen, in een 24/7 regime.